ทดสอบโค้ด HTML ได้ที่นี่

(1/3) > >>

yo:
ใส่ได้เฉพาะโค้ด HTML

http://fix.gs/yogolas/htmltest/


แจกไฟล์ด้วยน่ะครับ

ดาวโหลดจากไฟล์แนบข้างล่าง

tanyatornkiki:
ตายล่ะ
ทำตัดหน้าผมไปล่ะ
เว็บทดสอบโค้ดผม
http://www.codethai.ob.tc/testcode.htm

yo:
อ้างจาก: tanyatornkiki ที่ ตุลาคม 05, 2010, 10:10:18 อังคาร

ตายล่ะ
ทำตัดหน้าผมไปล่ะ
เว็บทดสอบโค้ดผม
http://www.codethai.ob.tc/testcode.htm


เขียนเองหรือเปล่าครับ

tanyatornkiki:
อ้างจาก: yogolas ที่ ตุลาคม 05, 2010, 10:10:09 อังคาร

อ้างจาก: tanyatornkiki ที่ ตุลาคม 05, 2010, 10:10:18 อังคาร

ตายล่ะ
ทำตัดหน้าผมไปล่ะ
เว็บทดสอบโค้ดผม
http://www.codethai.ob.tc/testcode.htm


เขียนเองหรือเปล่าครับ

bookzaseedza:
มันเขียนยังงี้รึเปล่า ครับ
<html><head>
 
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>ทดสอบโค๊ด</title>
</head><body topmargin="0" leftmargin="0" background="testcode_files/bg.jpg">
 
<div align="left">
  <table border="2" bordercolor="#0000ff" cellpadding="0" cellspacing="0" width="778" height="209">
    <tbody><tr>
      <td background="testcode_files/wood.jpg" width="780" height="27">
        <p align="center"><b>
        <font color="#0000FF" face="MS Sans Serif" size="5">ทดสอบ CODE HTML
        ที่คุณได้สร้างขึ้นมา จัดทำโดย ทีมงาน codethai.fix.gs </font></b></p></td>
    </tr>
    <tr>
      <td valign="top" width="780" height="178">
      <p align="center"><br><font color="#000080" face="MS Sans Serif" size="1">
      ในหน้านี้คุณสามารถทดสอบ CODE HTML
      ที่คุณได้สร้างขึ้นมาได้ว่าจะมีผลอย่างไรเมื่อแสดงผ่านหน้า BROWSER
      ครับ ส่วนวิธีการก็คือ ให้ใส่ <br>
      CODE HTML ลงไปในช่องใหญ่ๆด้านล่างครับ
      เสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม "</font><font color="#ff0000" face="MS Sans Serif" size="1">ทำการทดสอบ
      </font><font color="#ff0000" face="MS Sans Serif" size="1">CODE
      HTML</font><font color="#000080" face="MS Sans Serif" size="1">"
      ครับ</font></p>
<script language="Javascript">
 
<!--
 
var body=0;
 
linkvar = 0;
 
function colors() {
 
body=1;
 
document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + '<Body BGcolor=' +
 
 
 
document.Form1.Bgcolor.options[document.Form1.Bgcolor.selectedIndex].value + '\rTEXT=' +
 
 
 
document.Form1.text.options[document.Form1.text.selectedIndex].value + '\rVlink=' +
 
 
 
document.Form1.vlink.options[document.Form1.vlink.selectedIndex].value + '\rAlink=' +
 
 
 
document.Form1.alink.options[document.Form1.alink.selectedIndex].value + '\rLink=' +
 
 
 
document.Form1.links.options[document.Form1.links.selectedIndex].value + '>'
 
}
 
function Background(hexNumber)
 
 
 
{
 
 
 
   document.bgColor=hexNumber
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
function list(type) {
 
num = prompt('How many list items', "");
 
if (num != "" || null) {document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + '<' + type+ '>\r'}
 
for (i = 0; i < num; i++){
 
item=prompt('please type an item',"");
 
if (item != "" || null) {
 
document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + '<LI>' + item + '\r'}
 
}
 
document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + '</' + type + '>\r'
 
}
 
 
 
 
 
function prompt2(String , msg, tags, tags2) {
 
String=prompt(msg, "");
 
if (String != "" || null) {document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + tags + String + tags2 + '\r'
 
}
 
}
 
function prompt3(String , msg, tags, tags2) {
 
String=prompt(msg, "");
 
if (String != "" || null) {document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + tags + '"' + String + '"' + tags2 + '\r'
 
}
 
}
 
function addlink() {
 
var L=prompt('Type the complete address of the link',"");
 
var N=prompt('type the name of the link as you want it to be shown on the page',"");
 
if (L || N != "" || null) {document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + '<A HREF="' + L + '">' + N + '</A>' + '\r'
 
}
 
}
 
 
 
function end() {
 
if (body == 0) { addtag('</HTML>') }
 
else { addtag('</BODY></HTML>') }
 
}
 
function writ() {
 
f = window.open();
 
f.document.write(document.Form1.none.value);
 
f.document.close();
 
}
 
function addtag(tag) {
 
document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + tag + '\r'
 
}
 
function hr() {
 
var size=prompt('what size HR',"");
 
if (size != "" || null) {document.Form1.none.value=document.Form1.none.value + '<HR size=' + size + '>\r'
 
}
 
}
 
 
 
function addform() {
 
if (confirm("Do you want to give this form an action and a method?")) {
 
var action = prompt('what action', "");
 
var method = prompt('What Method' , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + "<Form action=" + action + "\nMethod=" + method + ">"}
 
else { document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + "<form>" }
 
}
 
 
 
function addformbutt() {
 
var buttname = prompt('Button Name' , "");
 
var buttvalue = prompt('Buttons Label' , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + "<Input type=Button name=" + buttname +
 
'\rValue="' + buttvalue + '">';
 
}
 
 
 
function addformtext() {
 
if (confirm("Are you Sure")) {
 
var textname = prompt("Text name" , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + '<Input type = Text name=' + textname + '\nvalue=""' + '>'
 
}
 
else { alert("stopping Text generation"); }
 
}
 
 
 
function addformtextarea() {
 
if (confirm("Are you sure?")) {
 
var textareaname = prompt("Textarea name" , "");
 
var textcols = prompt("How many Text Columns?", "");
 
var textrows = prompt("How many Text Rows?" , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + '<Textarea name=' + textareaname + '\nCOLS="' + textcols + '"' + '\nRows="' + textrows + '"' + '></Textarea>'
 
}
 
else { alert("Stopping Textarea") }
 
}
 
 
 
function addformselect() {
 
if (confirm("Are you sure")) {
 
var selectname = prompt('What is the name of the select?' , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + '<Select name=' + selectname + '>\n'
 
var selectobjs = prompt('How many select box items?', "");
 
for (s = 0; s < selectobjs; s++) {
 
var selitems = prompt('Please type an item' , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + '<Option>' + selitems + '\n'
 
}
 
} else { alert("process stopped") }
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + '</select>'
 
}
 
 
 
function addformcheck() {
 
if (confirm("Are you sure")) {
 
var checkname = prompt('Check Box Name' , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value +
 
'<INPUT TYPE=checkbox name=' + checkname + '>'
 
}else { alert("Process stopped"); }
 
}
 
 
 
function addformradio() {
 
if (confirm("Are you sure")) {
 
var radioname = prompt('What is the name of your radio button??' , "");
 
document.Form1.none.value = document.Form1.none.value + '<INPUT TYPE=radio name=' + radioname + '>'
 
}
 
}
 
//-->
 
      </script>
<center>
<form name="Form1">
<input onClick="writ()" value=" ทำการทดสอบ CODE HTML" name="none7" style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 255); background-color: rgb(255, 204, 102); border-style: dotted; border-color: rgb(255, 0, 0);" type="button">
<input value="ลบข้อความด้านล่างทั้งหมด" name="B1" style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 255); background-color: rgb(255, 204, 102); border-style: dotted; border-color: rgb(255, 0, 0);" type="reset">
<br>
<textarea name="none" rows="20" cols="100" style="font-family: Microsoft Sans Serif; font-size: 10pt; color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(204, 255, 51); border-style: dashed; border-color: rgb(0, 0, 255);"></textarea>
<br>
</form>
</center></td>
    </tr>
  </tbody></table>
</div><br>
<center>
        <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6089437339879696";
/* PLAYGAME PAGE */
google_language = 'en';
google_ad_slot = "5150782600";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
        </script>
<script type="text/javascript" src="testcode_files/show_ads.js">
        </script><script src="testcode_files/expansion_embed.js"></script><script src="testcode_files/test_domain.js"></script><script>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</script>
</center>
</body></html>

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป